درباره طرح پرداز پایا

طراحی طرح پرداز پایا

راهکارهای جامع دکوراسیون داخلی

زیبایی و کارایی از مهم ترین شاخص هایی است که نقش طراحی را به صورت یک فرآیند علمی بیش از بیش پر رنگ می کند. شناخت مواد اولیه، پایداری، شناخت فضا، رعایت استاندارد های بهداشتی و ساختمانی و تسلط بر پیاده سازی تمامی این جزئیات با نرم افزار های دوبعدی و سه بعدی، بی شک یک کار تیم تخصصی طراحی است.

آتلیه طراحی پایا متشکل از تیمی فارغ التحصیل طراحی صنعتی و معماری با تجربه کافی در صنعت مبلمان بر اساس نیاز مشتری بطور رایگان طراحی ها ی مختلف را ارائه می نمایند و تا جلب نظر و رضایت کامل مشتری از طرح، گروه ما با مشتری همگام خواهد بود.